Het ontstaan van Daltononderwijs

De daltonwerkwijze is gebaseerd op de ideeën van de Amerikaanse Helen Parkhurst (1887–1973). Zij begon als jonge onderwijzeres in 1904 op een school te werken waar maar een klas was. Daar kreeg zij te maken met veertig kinderen verdeeld over acht leerjaren.

‘Normaal’ lesgeven was onmogelijk. Zij koos daarom voor een aanpak van een minimum aan lesgeven en een maximum aan zelfstudie. Ze overlegde met de leerlingen waar hun eigen verantwoordelijkheid zou kunnen liggen en waar die van de leraar. De afspraken werden vastgelegd in een soort contract, de taak. De kinderen beloofden bij dit contract dat zij aan hun taak zouden werken en het werk op tijd af zouden hebben. Helen Parkhurst bood op de momenten dat de kinderen zelfstandig aan het werk waren, hulp aan degenen die dat nodig hadden.

In eerste instantie ging het Helen Parkhurst dus om praktische oplossingen om het onderwijs zo efficiënt mogelijk te maken. Later werden haar ideeën toegepast in de State High School in Dalton(Massachusetts). Hier is ook de naam daltononderwijs ontstaan.

Met bijna vierhonderd scholen is het daltononderwijs de omvangrijkste vernieuwingsrichting in Nederland. Jaarlijks komen er scholen bij. Dit komt o.a. doordat dalton zich mee ontwikkelt in de huidige tijd.En dat was ook precies de wens van de oprichtster Helen Parkhurst.Zij vond het belangrijk dat kinderen werden opgevoed tot flexibele mensen die in de toekomst taken uit kunnen voeren die we ons vandaag de dag nog niet kunnen voorstellen. Dalton staat dus niet alleen voor het bijbrengen van cognitieve kennis, maar vindt juist het ontwikkelen van vaardigheden belangrijk.

Waarom daltononderwijs op de Jan Ligthart school?

Onze visie is gebaseerd op het daltononderwijs. In deze visie gaat het over het ontwikkelen van het kind als persoon, te denken valt aan zelfregulatie, zelfverantwoordelijkheid, samenwerken, sociaal-emotionele ontwikkeling, initiatieven durven nemen, creatief zijn. Wij staan achter het doel van daltononderwijs: leren leven door te leven, leren werken door te werken en leren samenleven door samen te leven.

De zes kernwaarden

De visie over de opvoeding van en het onderwijs aan kinderen wordt binnen het daltononderwijs samengevat in de volgende zes kernwaarden: vrijheid / verantwoordelijkheid / vertrouwen, zelfstandigheid,samenwerking, effectiviteit, reflectie en borging.

 • Vrijheid/ verantwoordelijkheid / vertrouwen
  Deze drie V’s kunnen niet zonder elkaar. In het daltononderwijs vinden wij het belangrijk dat de kinderen kunnen omgaan met verantwoordelijkheden. Het vertrouwen in de eigen kracht van ieder kind is hierbij ons uitgangspunt. We geven de kinderen vrijheden en verantwoordelijkheden en begeleiden ze in het maken van keuzes.

 • Zelfstandigheid
  Hieronder verstaan wij het zelf kunnen oplossen van dagelijkse problemen. Dit kan alleen ontstaan als kinderen voldoende verantwoordelijkheden worden geboden.
  Het zelfstandig leren en werken stimuleert het probleemoplossend denken van de leerlingen. Deze vaardigheid hebben de kinderen nodig om later als volwassenen goed te kunnen functioneren.

 • Samenwerking
  Op school besteden wij veel aandacht aan samenspelen en samenwerken. Wij leren kinderen naar elkaar te luisteren en respect voor elkaar te hebben. Want hoe zelfstandig je ook bent, je hebt de ander nodig in de maatschappij.

 • Effectiviteit
  Het daltononderwijs vindt het belangrijk om effectief met de tijd, mensen en middelen om te gaan. De taak is hierbij een belangrijk onderdeel. Door middel van een taak op maat, kan een kind zich optimaal en effectief ontwikkelen.

 • Reflectie
  Door regelmatig met leerlingen te reflecteren, komen we in het daltononderwijs tot ons gezamenlijke doel: de beste en meest effectieve leerweg voor ieder kind.
  Ook de daltonschool zelf reflecteert voortdurend om goed inzicht te krijgen in het professioneel handelen.

 • Borging
  Daltonscholen in Nederland werken samen aan kwalitatief goed daltononderwijs door gezamenlijk deel te nemen aan zelfevaluatie en visitatie. Teamleren heeft op een daltonschool een hoge prioriteit. Het is belangrijk om als team de kwaliteit van het daltononderwijs te borgen.

De Nederlandse Dalton Vereniging geeft licenties en certificaten af aan instituten, scholen en personen als zij kunnen laten zien dat de kernwaarden op goede wijze in de praktijk vorm en inhoud hebben gekregen.

De leerstof op een daltonschool is gelijk aan die van andere basisscholen, maar de manier waarop het wordt aangeboden verschilt. Wij bieden de mogelijkheid, naast de reguliere basistaken, met keuzetaken en aangepast materiaal te werken, voor kinderen die versneld of vertraagd op een hoger of lager niveau de leerstof verwerken. Onze leerlingen leren meer dan leren alleen.

Meer informatie staat op www.dalton.nl.

Bekijk ook: Visitatie lidscholen primair onderwijs Nederlandse Dalton Vereniging

Mijn kind

Klik hier om naar de groepenpagina van uw kind te gaan.

Actuele informatie