Om de mogelijkheden van het Daltononderwijs verder uit te diepen, werken wij dit schooljaar voor het eerst met een leerling portfolio waarin leerlingen a.d.h.v. kindgesprekken met de leerkracht en ouder/kindgesprekken vertellen en beschrijven wat zij o.a. willen leren. Leerlingen hebben invloed op hun eigen leerproces waardoor eigenwaarde en vertrouwen in wie je wilt zijn vergroot wordt. 

 Het leerling portfolio start in groep 1 en gaat mee t/m groep 8 en vervangt het rapport.  Wij garanderen hierdoor een doorgaande lijn voor de leerling en leerkracht.
Mijn kind

Klik hier om naar de groepenpagina van uw kind te gaan.

Actuele informatie
KalenderNieuwsbrieven