Welkom in groep 3

In groep 3 leert uw kind lezen. Dit proces wordt ook wel ‘aanvankelijk lezen’ genoemd. We bieden de kinderen via de methode 'Veilig Leren Lezen KIM versie' woorden en letters aan. Deze letters kunnen in verschillende combinaties nieuwe woorden vormen. Het leren lezen gebeurt spelenderwijs en is voor de kinderen een mooie ontdekkingsreis. De kinderen kunnen al snel een echt boekje lezen. Dit gebeurt op school op verschillende manieren, maar ook u als ouder kunt in deze fase een belangrijke rol spelen. Door bijvoorbeeld samen te lezen en met plezier te oefenen.


Leren schrijven

In deze digitale tijd vinden we het op Janligthart nog steeds belangrijk om te leren schrijven. Dit wordt gekoppeld aan het leren lezen. Er is aandacht voor het leren schrijven van letters, woorden en cijfers. De methode 'Pennenstreken' gebruiken we om de kinderen aan elkaar te leren schrijven.


Leren rekenen

In de kleutergroep is al veel voorbereidend werk gedaan, waar we in groep 3 op voort kunnen bouwen. De kinderen leren optellen en aftrekken t/m 20, we starten met klokkijken en we vergroten het ruimtelijk inzicht. Hiervoor gebruiken we de methode 'Wereld in Getallen 5'.


Blijven spelen

Gelukkig is er ook in groep 3 voldoende ruimte om te spelen en om samen te leren. We hebben hiervoor hoeken en spellen die we gebruiken tijdens de keuzetijd. Hiervoor gebruiken we het Digikeuzebord. Halverwege het jaar gaan de leerlingen gebruikmaken van een taakbrief met keuzewerk. Tenslotte speelt groep 3 iedere dag nog even extra buiten, omdat bewegen ook nog heel belangrijk is.

Ilse van Rheenen maandag t/m donderdag  ilsevanrheenen@archipelprimair.nl
Ine Lenderink vrijdag Ine Lenderink

Mijn kind

Klik hier om naar de groepenpagina van uw kind te gaan.

Actuele informatie
KalenderNieuwsbrieven


Twitter