Welkom in groep 7b/8

Voor de meeste kinderen is groep 8 een spannende en leuke tijd. De voorbereiding voor het voortgezet onderwijs gaat nu beginnen.
We gaan op een respectvolle, open manier met elkaar om waarbij we meningen en ideeën van elkaar delen en accepteren. De kinderen leren verantwoordelijk(er) om te gaan met de leerstof, instructies en verwerking van leerstof. Kinderen krijgen zo meer inzicht over omgaan met leerdoelen; wat wil ik leren, waarom en hoe doe ik dat?

De kinderen werken met een agenda. Het doel hiervan is de kinderen voor te bereiden op het plannen van werk, het leren van toetsen en het bijhouden van cijfers. Op deze manier worden kinderen zich bewust van hun leergedrag en de invloed hiervan op de toetsen c.q. behaalde cijfers. Een mooie voorbereiding op het voortgezet onderwijs.

Om inzicht te krijgen in de leervorderingen van uw kind houden we een leerlingvolgsysteem bij en zullen op gezette tijden extra toetsen worden afgenomen. 

Aan het einde van de week evalueert de leerkracht met de kinderen de planning en werkhouding. Het huiswerk wordt door de leerling zelf in de agenda genoteerd. De agenda gaat mee naar huis zodat ook ouders inzicht hebben in het schoolwerk en de vorderingen.

Naast al dit harde werken is er ook ontspanningstijd in de vorm van projectlessen, musical, kamp en natuurlijk alle sport- en spelactiviteiten.


Ine Lenderink ma t/m do inelenderink@archipelprimair.nl
Sjoerd Wassink vrij sjoerdwassink@archipelprimair.nl

Mijn kind

Klik hier om naar de groepenpagina van uw kind te gaan.

Actuele informatie
KalenderNieuwsbrieven


Twitter