Groepen

Om de mogelijkheden van het Daltononderwijs verder uit te diepen, werken we regelmatig groep doorbrekend aan de taakbrief. Dit houdt in dat een aantal leerlingen van de groepen 4 t/m 8 met elkaar samenwerken in de hal:
 • leerlingen werken op eigen niveau 
 • zelfstandig werken en eigen verantwoordelijkheid worden versterkt 
 • samenwerking wordt bevorderd 
 • betere leerlingen kunnen doorwerken, zwakkere leerlingen krijgen extra ondersteuning

Groepsindeling

Er is een goede samenwerking tussen de leerkrachten van de verschillende groepen om een doorgaande lijn te garanderen.
Bij de groepsindeling houden we rekening met :
 • groepsgrootte
 • vriendjes/ vriendinnetjes
 • contact leerkracht-leerling
 • gevoel van veiligheid/geborgenheid binnen de groep
 • evenwichtige verdeling van kinderen die op de één of andere wijze extra zorg nodig hebben
 • sociale redzaamheid van het kind 
 • familie

Mijn kind

Klik hier om naar de groepenpagina van uw kind te gaan.

Actuele informatie