Welkom in groep 3 


Waar gaan we o.a. aan werken dit schooljaar?
 

*In groep 3 leert uw kind lezen. Dit proces wordt ook wel ‘aanvankelijk lezen’ genoemd. We bieden de kinderen via de methode 'Veilig Leren Lezen KIM versie' woorden en letters aan. Deze letters kunnen in verschillende combinaties nieuwe woorden vormen. Het leren lezen gebeurt spelenderwijs en is voor de kinderen een mooie ontdekkingsreis. De kinderen kunnen al snel een echt boekje lezen. Dit gebeurt op school op verschillende manieren, maar ook u als ouder kunt in deze fase een belangrijke rol spelen. Door bijvoorbeeld samen te lezen en met plezier te oefenen.   

 

* In deze digitale tijd vinden we het op Janligthart nog steeds belangrijk om netjes en leesbaar te leren schrijven. Dit wordt gekoppeld aan de letters die geleerd worden bij Veilig Leren Lezen. Er is aandacht voor het leren schrijven van letters, woorden en cijfers. De methode 'Pennenstreken' gebruiken we om het blokschrift eigen te maken.  

 

 *In de kleutergroep is al veel voorbereidend werk gedaan voor het rekenen, waar we in groep 3 op voort kunnen bouwen. De kinderen leren optellen en aftrekken t/m 20, we starten met klokkijken en we vergroten het ruimtelijk inzicht. Hiervoor gebruiken we de methode 'Wereld in Getallen 5'. 

 

*In groep 3 werken wij voornamelijk in schriften, we wisselen dit af met digitale software en spelend leren.  

Activiteiten 22-23 

Door het gehele schooljaar heen, vinden er diverse activiteiten plaats, zoals een bibliotheekbezoek, schoolreis, etc. Dit zijn activiteiten met de eigen groep, met de middenbouw of schoolbrede activiteiten. 

Leerkrachten + werkdagen: 

Woensdag en donderdag
Ilse van Rheenen
 
ilsevanrheenen@archipelprimair.nl

Maandag, dinsdag en vrijdag
Ineke Cornelis
inekecornelis@archipelprimair.nlMijn kind

Klik hier om naar de groepenpagina van uw kind te gaan.

Actuele informatie