Welkom in groep 6

 

Voor elk kind is het belangrijk zich veilig en vertrouwd te voelen. Het aanbrengen van structuur, zodat kinderen weten waar ze aan toe zijn, is een vereiste. We streven ernaar om iedere dag op dezelfde manier vorm te geven en maken dit voor de kinderen inzichtelijk met behulp van zogenaamde dagritmekaarten. 

Elke dag checken de kinderen in en uit waarbij ze, met een turfstreepje onder een smiley, aangeven hoe ze er bij zitten (klaar om te leren). Op de grote reflectiekalender vullen we per week de groeps- en daltondoelen in voor die week. Na de check-in bespreken we de dagplanning en de taakbrief. Aan het einde van de dag doen de kinderen hun ‘huishoudelijke’ klassentaakjes, vullen ze de check-uit in en reflecteren/evalueren we de dag.  Op vrijdag reflecteren we de door onszelf gestelde doelen en staan we stil bij de successen van die week . 


Waar gaan we o.a. aan werken dit schooljaar? 

 

In groep 6 staat dagelijks rekenen, taal, lezen en spelling op het programma. Bij deze vakken hebben de leerlingen het lesdoel helder en kunnen daar ook op reflecteren. Naast de basisstof zijn er veel mogelijkheden voor de leerlingen om zich verder te verdiepen en te ontwikkelen. Naast verwerking op papier, werken we regelmatig op de tablet met Gynzy, een systeem dat heel veel oefenmogelijkheden biedt en ook de voortgang per leerling bijhoudt. Bij wereldoriëntatie werken we met een geïntegreerde methode. Geschiedenis, aardrijkskunde en biologie komen steeds binnen een project aan bod. Kinderen ontwikkelen op deze leeftijd een brede blik op de wereld en zijn erg betrokken en geïnteresseerd in de thema’s. 
 
(Les)doelbewust leren 
 
De leerlingen werken met een taakbrief. De taakbrief maakt zichtbaar wat we gaan leren, er wordt vooraf en achteraf gereflecteerd op de lesdoelen. ‘Denk ik dit doel al te beheersen?’ ‘Beheers ik dit lesdoel?’ Op de taakbrief staat ook keuzewerk, met als doel leerstof te herhalen en te automatiseren. Leerlingen werken eveneens aan een persoonlijk leerdoel, dit leerdoel komt voort uit de evaluatie van de week ervoor. 
 
De groep als team 
 
Een voorwaarde voor leren is een veilige leeromgeving waarin je je thuis voelt, daar werken we het hele jaar door aan. Bij Kanjertrainingen besteden we onder andere aandacht aan groepsvorming, wederzijds respect, normen en waarden, bewustwording van eigen gedrag. Samenwerking is een dalton-pijler, met coöperatieve werkvormen passen we dit dagelijks toe.  
 
Heeft u vragen, opmerkingen of complimenten? Blijf er niet mee lopen, wij horen dit graag zo spoedig mogelijk. U kunt de ochtendinloop gebruiken voor een opmerking of kleine vraag, na 14:30 uur zijn wij telefonisch of per mail bereikbaar ook voor het maken van een afspraak. 

Wist u datjes groep 6

Leerkrachten + werkdagen:
Ilse van Rheenen
maandag 
Ilsevanrheenen@archipelprimair.nl

Janneken Braakhekke
dinsdag t/m vrijdag
Jannekenbraakhekke@archipelprimair.nl

Mijn kind

Klik hier om naar de groepenpagina van uw kind te gaan.

Actuele informatie