Onze school

De Jan Ligthart is een Daltonschool waar kinderen middels een rijk aanbod zelfstandig leren (zelfstandigheid). Hierbij gebruik makend van de kennis en ervaringen van anderen (samenwerken). Aansluitend bij de mogelijkheden van het kind zal het meer verantwoording krijgen over zijn of haar eigen ontwikkeling (verantwoordelijkheid). Leerlingen leren naar hun eigen ontwikkeling te kijken en die te waarderen (reflectie).

Het hanteren van de Daltonprincipes verantwoordelijkheid, samenwerking, zelfstandigheid en reflectie biedt optimale mogelijkheden om kinderen succesvol te laten zijn in het vervolgonderwijs en in de maatschappij van de toekomst doordat zij:
  • gemotiveerd leren
  • kritisch denken
  • effectief communiceren
  • goed kunnen samenwerken
  • verantwoordelijke burgers zijn, met oog voor culturele verschillen
  • creatief zijn, en daarbij nieuwe technologie kunnen inzetten
  • flexibel zijn
  • inzicht hebben in de eigen persoon en zich kunnen inleven in de ander
  • gelukkig zijn.

Lees hier meer over ons Daltononderwijs

De sfeer waarin een kind opgroeit, is van groot belang om een volwaardig, zelfredzaam mens te worden. Wij vinden daarom een vriendelijk, positief en veilig klimaat belangrijk. Een duidelijke structuur, goede afspraken en regelmaat zijn hierbij basisvoorwaarden. Wij besteden hier dan ook veel aandacht aan, evenals aan sociale omgang en positief gedrag. Hiervoor werken we onder meer met de Kanjertraining. De omgangsafspraken en -regels hangen duidelijk zichtbaar in de school. Na iedere vakantieperiode en zo nodig tussendoor worden deze in de groepen besproken.

Mijn kind

Klik hier om naar de groepenpagina van uw kind te gaan.

Actuele informatie