Huiswerk

Leerlingen krijgen vanaf groep 1 huiswerk mee. Huiswerk is geen doel op zich of een vervanging
van het leren op school. Huiswerk is een manier om op meerdere momenten met de leerstof bezig te zijn en leerlingen de gelegenheid te geven hun kennis en vaardigheid te verfijnen en uit te breiden.
In groep 1 en 2 gaan kinderen thuis aan de slag met de letter van de week. Thuis letters zoeken, schrijven van woorden en praten over letters. Met als resultaat: plezier met letters en verantwoordelijkheid voor de taak.
In de middenbouw leren kinderen intensiever dat ze verantwoordelijk zijn voor hun eigen leren. Huiswerk stimuleert daarbij de betrokkenheid en kinderen leren zich aan afspraken te houden. In de bovenbouw leren kinderen zelf verantwoording te nemen voor het plannen en maken van het huiswerk. Bovendien is het een prima voorbereiding op het voortgezet onderwijs.

Huiswerktips

  • Creëer een vaste, opgeruimde plek waar het huiswerk wordt gemaakt.
  • Help uw kind met het opstellen van een vast schema voor het maken van huiswerk of help het op zondagavond met het maken van een schema voor de activiteiten van de week erna.
  • Stimuleer uw kind om huiswerk te maken, of herinner hem of haar er aan. Maak het huiswerk niet samen. De bedoeling van huiswerk is dat de kinderen oefenen met wat op school is behandeld en dit leren toepassen. Als uw kind vaker niet in staat is zelf het huiswerk te maken, neem dan contact op met de leerkracht.
  • De bedoeling van huiswerk is dat kinderen oefenen wat op school is behandeld en dit leren toepassen. Geen nieuwe leerstof dus.

Mijn kind

Klik hier om naar de groepenpagina van uw kind te gaan.

Actuele informatie
KalenderNieuwsbrieven


Twitter