Leerlingenraad 

Als daltonschool vinden wij het belangrijk dat kinderen inbreng en inspraak hebben op verschillende zaken binnen de school. Op deze wijze leren kinderen verantwoordelijkheid dragen en samenwerken.
Sluizen in de buizen

Vanuit de leerling raad kwam het idee het schoolplein op een meer natuurlijke manier in te richten. Elders op de site vindt u meer informatie daarover. Met behulp van de KWTO subsidie is het mogelijk het waterwerk van de de nieuwe waterpomp te voorzien van sluizen. Zo kunnen de kinderen leren wat de werking en het nut van sluizen is. Alles in het kader van Onderzoeken en ontwerpend leren.
Eén van de ouders, van beroep landschapsarchitect, heeft het ontwerp gemaakt voor het waterwerk dat een dezer dagen zal worden geplaatst. De KWTO subsidie van €1000,- is gebruikt om de sluizen aan te brengen. Tijdens de pauzes, maar ook gedurende de creamiddagen kan hiermee worden geëxperimenteerd.

 

 

 

 

Mijn kind

Klik hier om naar de groepenpagina van uw kind te gaan.

Actuele informatie
KalenderNieuwsbrieven