Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad bestaat uit 3 ouders en 3 leerkrachten en wil mede vorm geven aan het beleid op basisschool Jan Ligthart en bijdragen aan het uitvoeren van dit beleid.

Visie:

De MR adviseert,controleert en denkt mee vanuit de belangen van ouders en leerkrachten om een leerzame, plezierige, werkzame en veilige plek voor kinderen en leerkrachten te creëren en te behouden.

Dit doen we door:

  • de (beleids-) voorstellen van de directie te beoordelen en gebruik te maken van ons advies-, instemmings-, informatie- en initiatiefrecht.
  • actief met onze achterban te communiceren over belangrijke ontwikkelingen die het onderwijs op Jan Ligthart beïnvloeden.
  • een bijdrage te leveren op lokaal niveau en in de GMR.

Centraal staat daarbij hoe we vanuit de MR kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen tot zelfstandige personen die verantwoordelijkheid kunnen en willen dragen voor zichzelf, hun omgeving en de samenleving.

De MR vergadert ongeveer zes maal per jaar, deze vergaderingen zijn openbaar. Wilt u een vergadering bijwonen, heeft u een vraag of een klacht, dan kunt u mailen naar mr.janligthart-zutphen@archipelprimair.nl .

De medezeggenschapsraad bestaat uit 3 ouders en 3 leerkrachten en wil mede vorm geven aan het beleid op basisschool Jan Ligthart en bijdragen aan het uitvoeren van dit beleid. Medezeggenschap wordt op dit moment vertegenwoordigd door:

Daphne Bolsenbroek (ouder/voorzitter)
Laura Funke (ouder)
Marcella Huiskens(ouder)
Floris van der Meulen (ouder)

Nienke Lubbers (IB-er)

Ilse van Rheenen (leerkracht / secretaris)
Jorien Nijenhuis (leerkracht)


Notulen 2020-2021
* 05-11-2020
* 01-12-2020
* 21-01-2021
* Jaarverslag 2020-2021
* 03-03-2021
* 15-04-2021
* 25-05-2021
* 17-06-2021

Notulen 2021-2022
* 16-09-2021
*
 28-10-2021
* 16-12-2021
* 27-01-2022

Mijn kind

Klik hier om naar de groepenpagina van uw kind te gaan.

Actuele informatie