Medezeggenschapsraad/Kindcentrumraad (KCR)

De medezeggenschapsraad/KCR bestaat uit vier ouders, drie leerkrachten en een pedagogisch medewerker en willen mede vorm geven aan het beleid op Dalton Kindcentrum Jan Ligthart. Tevens dragen zij bij aan het uitvoeren van dit beleid.

Visie:

De MR/KCR adviseert, controleert en denkt mee vanuit de belangen van ouders, leerkrachten en pedagogische medewerkers om een leerzame, plezierige, werkzame en veilige plek voor kinderen en leerkrachten te creëren en te behouden.

Dit doen we door:

  • de (beleids-) voorstellen van de directie te beoordelen en gebruik te maken van ons advies-, instemmings-, informatie- en initiatiefrecht.
  • actief met onze achterban te communiceren over belangrijke ontwikkelingen die het onderwijs & opvang op Jan Ligthart beïnvloeden.
  • een bijdrage te leveren op lokaal niveau en in de Archipelraad.

Centraal staat daarbij hoe we vanuit de MR/KCR kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen tot zelfstandige personen die verantwoordelijkheid kunnen en willen dragen voor zichzelf, hun omgeving en de samenleving.

De MR/KCR vergadert ongeveer zes maal per jaar, deze vergaderingen zijn openbaar. Wilt u een vergadering bijwonen, heeft u een vraag of een klacht, dan kunt u mailen naar: mr.janligthart-zutphen@archipelprimair.nl .

Leden MR/KCR:

Laura Funke (voorzitter/ouder)
Marcella Huiskens (ouder)
Floris van der Meulen (ouder)
Saskia Obdeijn (ouder kinderopvang)


Marjan Ruiterkamp (leerkracht)

Ilse van Rheenen (leerkracht /intern begeleider/ secretaris)
Jorien Nijenhuis (leerkracht)
Willy van Raan (pedagogisch medewerker)

Notulen 2021-2022
* 16-09-2021
*
 28-10-2021
* 16-12-2021
* 27-01-2022
* 21-04-2022
* 30-06-2022

Notulen 2022-2023

*06-09-2022
*22-09-2022
*17-10-2022
*22-11-2022
*01-17-2023

Mijn kind

Klik hier om naar de groepenpagina van uw kind te gaan.

Actuele informatie