Missie: 'Samen Kennis Maken´

Visie

Kindcentrum Jan Ligthart is een veilige omgeving waar kinderen samen-kennis-maken. Kinderen uit Noordveen, uit de binnenstad, Leesten, de Zuidwijken, Warnsveld en het Waterkwartier, leren leren door ervaring en een rijk aanbod op het gebied van cognitieve en sociale vaardigheden die passen bij deze tijd. Kinderen krijgen het vertrouwen dat zij zelf verantwoordelijk kunnen zijn voor hun eigen ontwikkeling. Binnen de kaders van de school maken zij zelf keuzes en maken ze gebruik van de kennis en ervaring van anderen. In de veilige omgeving is ruimte om te leren van fouten, zodat "lef" om te leren iets vanzelfsprekends is. Zo dragen wij ons steentje bij aan een wereld met mensen zonder vrees, 'Ik ben, Ik kan, Ik wil, doordat wij samen zijn!"

Hoewel de daltonwerkwijze is gebaseerd op de ideeën van de Amerikaanse Helen Parkhurst (1887–1973), bieden we onderwijs. In deze visie gaat het over het ontwikkelen van het kind als persoon, te denken valt aan zelfregulatie, zelfverantwoordelijkheid, samenwerken, sociaal-emotionele ontwikkeling, initiatieven durven nemen, creatief zijn. Wij staan achter het doel van daltononderwijs: leren leven door te leven, leren werken door te werken en leren samenleven door samen te leven. 

De zes kernwaarden

De visie over de opvoeding van en het onderwijs aan kinderen wordt binnen het daltononderwijs samengevat in de volgende zes kernwaarden: Vrijheid/ verantwoordelijkheid/ vertrouwen, zelfstandigheid, samenwerking, effectiviteit, reflectie en borging.

Vrijheid/ verantwoordelijkheid/ vertrouwen

Deze drie V’s kunnen niet zonder elkaar. In het daltononderwijs vinden wij het belangrijk dat de kinderen kunnen omgaan met verantwoordelijkheden. Het vertrouwen in de eigen kracht van ieder kind is hierbij ons uitgangspunt. We geven de kinderen vrijheden en verantwoordelijkheden en begeleiden ze in het maken van keuzes.

Zelfstandigheid

Hieronder verstaan wij het zelf kunnen oplossen van dagelijkse problemen. Dit kan alleen ontstaan als kinderen voldoende verantwoordelijkheden worden geboden.
Het zelfstandig leren en werken stimuleert het probleemoplossend denken van de leerlingen. Deze vaardigheid hebben de kinderen nodig om later als volwassenen goed te kunnen functioneren. 

Samenwerking

Op school besteden wij veel aandacht aan samenspelen en samenwerken. Wij leren kinderen naar elkaar te luisteren en respect voor elkaar te hebben. Want hoe zelfstandig je ook bent, je hebt de ander nodig in de maatschappij.

Effectiviteit

De “taak” is een belangrijk onderdeel op de Jan Ligthart. Door middel van een taak op maat, kan een kind zich optimaal en effectief ontwikkelen.

Reflectie

Door regelmatig met leerlingen te reflecteren, komen we in het daltononderwijs tot ons gezamenlijke doel: de beste en meest effectieve leerweg voor ieder kind.
Ook de daltonschool zelf reflecteert voortdurend om goed inzicht te krijgen in het professioneel handelen. 

Borging

Daltonscholen in Nederland werken samen aan kwalitatief goed daltononderwijs door gezamenlijk deel te nemen aan zelfevaluatie en visitatie. Teamleren heeft op een daltonschool een hoge prioriteit. Het is belangrijk om als team de kwaliteit van het daltononderwijs te borgen.

De Nederlandse Dalton Vereniging geeft licenties en certificaten af aan instituten, scholen en personen als zij kunnen laten zien dat de kernwaarden op goede wijze in de praktijk vorm en inhoud hebben gekregen.
De leerstof op een daltonschool is gelijk aan die van andere basisscholen, maar de manier waarop het wordt aangeboden verschilt. Wij bieden de mogelijkheid, naast de reguliere basistaken, met keuzetaken en aangepast materiaal te werken, voor kinderen die versneld of vertraagd op een hoger of lager niveau de leerstof verwerken. Onze leerlingen leren meer dan leren alleen door de vaardigheden die ze zich eigen maken. 
De komende jaren zullen we werken aan de implementatie van Onderzoekend en Ontwerpend Leren. Omdat nieuwsgierigheid/ verwondering uitdaagt tot onderzoekend en ontwerpend leren zullen we onderzoeken of dit een kernwaarde is die we kunnen toevoegen aan ons onderwijs.

Mijn kind

Klik hier om naar de groepenpagina van uw kind te gaan.

Actuele informatie