TEAM JAN LIGTHART 2020-2021

Directie

Sjoerd Wassink
Directeur ma t/m do
sjoerdwassink@archipelprimair.nl


TeamledenNienke Lubbers
IB-er  di/do
Nienkelubbers@archipelprimair.nlIris Reulink

Groep 1/2a di t/m vrij 
Kanjercoördinator
irisreulink@archipelprimair.nl


Charona Braakhekke
Groep 1/2b ma t/m vrij m.u.v. do
Preventiecoördinator / Daltoncoördinator
charonabraakhekke@archipelprimair.nl
Ilse van Rheenen
Groep 3/4a ma t/m do
Rekencoördinator
Ilsevanrheenen@archipelprimair.nl 


Jorien Nijenhuis  
Groep 4b/5 ma, do, vrij
Leescoördinator
joriennijenhuis@archipelprimair.nlAafke Harmsen
Groep 6/7  ma/di
aafkeharmsen@archipelprimair.nlJanneken Braakhekke  
Groep 6/7 woe/do/vr
Taalcoördinator
Jannekenbraakhekke@archipelprimair.nl

Ine Lenderink
Groep 8 ma t/m vrij
Daltoncoördinator/Cultuurcoördinator 
Inelenderink@archipelprimair.nl

Marjan Ruiterkamp 
Groep 1/2a ma
Groep 4b/5 di/wo

Luizenpluiscoördinator 
marjanruiterkamp@archipelprimair.nl
 
 
Miranda Bruggink
Onderwijsassistent ma/di/do
Administratie ondersteuner op donderdag
mirandabruggink@archipelprimair.nl
Martijn Klein Kranenbarg

Onderwijsassistent ma t/m vrij
martijnkleinkranenbarg@archipelprimair.nlRianne Bussink
Arrangement ondersteuner cluster II en IV
riannebussink@archipelprimair.nl

Henriëtte Hesselink
Vrijwillige medewerkster  ma/di/do
henriettehesselink@archipelprimair.nl 


Wijze van vervanging bij ziekte, verlof en scholing
Indien mogelijk maken we zoveel mogelijk gebruik van vaste, bekende vervangers die de school en de kinderen goed kennen. Daarnaast maken wij gebruik van de invallerspool Pool 35. Tevens is het protocol ziekteverzuim van ons bestuur Stichting Archipel van toepassing.

De begeleiding en inzet van stagiaires van PABO’s en ROC's
Ieder schooljaar lopen er enkele studenten van een PABO en/of ROC stage op onze school. Meestal blijven ze een paar weken in een bepaalde groep om het vak van leraar in de praktijk te ervaren. Ze voeren stage-opdrachten uit, ondersteunen de leerkracht en geven proeflessen. De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor de stagiaire. De eindverantwoordelijkheid wordt gedragen door de stagecoördinator en de directie.

Scholing van leraren
Leerkrachten volgen cursussen na schooltijd en onder schooltijd. Soms individueel maar ook als groep. Ook worden andere scholen bezocht. Voorbeelden van cursussen zijn: schoolmanagement, zorgverbreding, interne begeleiding, zelfstandig werken, computerbeheer, pesten en rekenproblemen.

Mijn kind

Klik hier om naar de groepenpagina van uw kind te gaan.

Actuele informatie