TEAM JAN LIGTHART 2022-2023

Teamleden

Eline Hofsink
Groep 1/2a  maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
elinehofsink@archipelprimair.nl

Anne Langstraat
Groep 1/2a  woensdag
Groep 4 donderdag en vrijdag
annelangstraat@archipelprimair.nl

Marjan Ruiterkamp
Groep 1/2b  maandag t/m dinsdag
Luizenpluiscoördinator 
marjanruiterkamp@archipelprimair.nl

Charona Braakhekke

Groep 1/2b woensdag t/m vrijdag
Preventiecoördinator / Daltoncoördinator onderbouw
charonabraakhekke@archipelprimair.nl

Ineke Cornelis
Groep 3  maandag, dinsdag en vrijdag
inekecornelis@archipelprimair.nl

Ilse van Rheenen
Groep 6 maandag
Groep 3 woensdag t/m donderdag
Intern begeleider op dinsdag
Ilsevanrheenen@archipelprimair.nl 

Aafke Harmsen
Groep 6/7  ma/di
aafkeharmsen@archipelprimair.nl

Jorien Nijenhuis
   
Groep 4 maandag t/m woensdag
joriennijenhuis@archipelprimair.nl


Aafke Harmsen
Groep 5  maandag t/m dinsdag
aafkeharmsen@archipelprimair.nl

Iris Reulink

Groep 5 woensdag t/m vrijdag
Kanjercoördinator & rekencoördinator
irisreulink@archipelprimair.nl

Janneken Braakhekke  
Groep 6  dinsdag t/m vrijdag
Taalcoördinator
Jannekenbraakhekke@archipelprimair.nl

Ine Lenderink
Groep 7/8 maandag t/m vrijdag
Daltoncoördinator/Cultuurcoördinator/Coördinator Oog voor talent
Inelenderink@archipelprimair.nl

Miranda Bruggink
Onderwijsassistent maandag, dinsdag en donderdag
Administratief ondersteuner
mirandabruggink@archipelprimair.nl

Martijn Klein Kranenbarg

Onderwijsassistent dinsdag en vrijdag
martijnkleinkranenbarg@archipelprimair.nl

Rianne Bussink
Onderwijsassistent maandag, dinsdag en vrijdag
Arrangement ondersteuner cluster II
riannebussink@archipelprimair.nl

Henriëtte Hesselink
Vrijwillige medewerkster maandag, dinsdag en donderdag
henriettehesselink@archipelprimair.nl

Willy van Raan
Pedagogisch medewerker maandag, dinsdag en donderdag
Peuterspeelgroep (PSG) Jan Ligthart
Willyvanraan@archipelprimair.nl

Marit Heijenk
Pedagogisch medewerker dinsdag en vrijdag
Peuterspeelgroep (PSG) & Buitenschoolse opvang (BSO) Jan Ligthart
maritheijenk@archipelprimair.nl

Chantal Snapper
Pedagogisch medewerker maandag, dinsdag en donderdag
Buitenschoolse opvang (BSO) Jan Ligthart
chantalsnapper@archipelprimair.nl

Anouk Jansen van het Laar
Pedagogisch medewerker maandag, dinsdag en donderdag
Buitenschoolse opvang (BSO) Jan Ligthart
anoukjansenvantlaar@archipelprimair.nl

Nienke Lubbers
Maandag en donderdag
Intern begeleider
Nienkelubbers@archipelprimair.nl

Sjoerd Wassink
Maandag, dinsdag, woensdagochtend, donderdag en vrijdagochtend
Directeur
sjoerdwassink@archipelprimair.nl 
janligthart-zutphen@archipelprimair.nl


Wijze van vervanging bij ziekte, verlof en scholing
Indien mogelijk maken we zoveel mogelijk gebruik van vaste, bekende vervangers die de school en de kinderen goed kennen. Daarnaast maken wij gebruik van de invallerspool Pool 35. Tevens is het protocol ziekteverzuim van ons bestuur Stichting Archipel van toepassing.

De begeleiding en inzet van stagiaires van PABO’s en ROC's
Ieder schooljaar lopen er enkele studenten van een PABO en/of ROC stage op onze school. Meestal blijven ze een paar weken in een bepaalde groep om het vak van leraar in de praktijk te ervaren. Ze voeren stage-opdrachten uit, ondersteunen de leerkracht en geven proeflessen. De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor de stagiaire. De eindverantwoordelijkheid wordt gedragen door de stagecoördinator en de directie.

Scholing van leraren
Leerkrachten volgen cursussen na schooltijd en onder schooltijd. Soms individueel maar ook als groep. Ook worden andere scholen bezocht. Voorbeelden van cursussen zijn: schoolmanagement, zorgverbreding, interne begeleiding, zelfstandig werken, computerbeheer, pesten en rekenproblemen.

Mijn kind

Klik hier om naar de groepenpagina van uw kind te gaan.

Actuele informatie