TEAM JAN LIGTHART 2023-2024

Eline Hofsink
Groep 1/2a  
elinehofsink@archipelprimair.nl

Anne Langstraat
Groep 1/2a en groep 3
annelangstraat@archipelprimair.nl

Amber Schrijver
Groep 1/2b en groep 5
amberschrijver@archipelprimair.nl

Rianne Bussink
Groep 1/2b 
Preventiecoördinator / Daltoncoördinator onderbouw
riannebussink@archipelprimair.nl

Ineke Cornelis
Groep 3  
inekecornelis@archipelprimair.nl

Aafke Harmsen
Groep 4
aafkeharmsen@archipelprimair.nl

Jorien Nijenhuis   
Groep 4 
joriennijenhuis@archipelprimair.nl

Iris Reulink
Groep 5 
Kanjercoördinator & rekencoördinator
irisreulink@archipelprimair.nl

Janneken Braakhekke  
Groep 6  
Taalcoördinator
Jannekenbraakhekke@archipelprimair.nl

Ine Lenderink
Groep 7/8 
Daltoncoördinator/Cultuurcoördinator/Coördinator Oog voor talent
Inelenderink@archipelprimair.nl

Miranda Bruggink
Onderwijsassistent 
Administratief ondersteuner
mirandabruggink@archipelprimair.nl

Martijn Klein Kranenbarg
Onderwijsassistent 
martijnkleinkranenbarg@archipelprimair.nl

Rianne Bussink
Arrangement ondersteuner cluster II
riannebussink@archipelprimair.nl

 

Henriëtte Hesselink
Vrijwillige medewerkster maandag, dinsdag en donderdag
henriettehesselink@archipelprimair.nl

Willy van Raan
Pedagogisch medewerker maandag, dinsdag en donderdag
Peuterspeelgroep (PSG) Jan Ligthart
Willyvanraan@archipelprimair.nl

Marit Heijenk
Pedagogisch medewerker dinsdag en vrijdag
Peuterspeelgroep (PSG) & Buitenschoolse opvang (BSO) Jan Ligthart
maritheijenk@archipelprimair.nl

Chantal Snapper
Pedagogisch medewerker maandag en donderdag
Buitenschoolse opvang (BSO) Jan Ligthart
chantalsnapper@archipelprimair.nl

Anouk Jansen van het Laar
Pedagogisch medewerker maandag en donderdag
Buitenschoolse opvang (BSO) Jan Ligthart
anoukjansenvantlaar@archipelprimair.nl

Marjan Ruiterkamp
Intern begeleider
marjanruiterkamp@archipelprimair.nl

Sjoerd Wassink
Directeur
sjoerdwassink@archipelprimair.nl 
janligthart-zutphen@archipelprimair.nl

 

Wijze van vervanging bij ziekte, verlof en scholing
Indien mogelijk maken we zoveel mogelijk gebruik van vaste, bekende vervangers die de school en de kinderen goed kennen. Daarnaast maken wij gebruik van de invallerspool Pool 35. Tevens is het protocol ziekteverzuim van ons bestuur Stichting Archipel van toepassing.

 

De begeleiding en inzet van stagiaires van PABO’s en ROC's
Ieder schooljaar lopen er enkele studenten van een PABO en/of ROC stage op onze school. Meestal blijven ze een paar weken in een bepaalde groep om het vak van leraar in de praktijk te ervaren. Ze voeren stage-opdrachten uit, ondersteunen de leerkracht en geven proeflessen. De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor de stagiaire. De eindverantwoordelijkheid wordt gedragen door de stagecoördinator en de directie.

Scholing van leraren
Leerkrachten volgen cursussen na schooltijd en onder schooltijd. Soms individueel maar ook als groep. Ook worden andere scholen bezocht. Voorbeelden van cursussen zijn: schoolmanagement, zorgverbreding, interne begeleiding, zelfstandig werken, computerbeheer, pesten en rekenproblemen.
 

Mijn kind

Klik hier om naar de groepenpagina van uw kind te gaan.

Actuele informatie