Vrienden van de Jan Ligthart 

De Jan Ligthartschool is een actieve school. Kinderen worden binnen en buiten de school in aanraking gebracht met kunst, cultuur, sport e.d. Het team van de school beschouwt dit ook als een essentieel onderdeel van de vorming. 

De Stichting Vrienden van de Jan Ligthart School is in 2008 opgericht om fondsen te werven en beheren voor diverse activiteiten op school op het gebied van kunst, cultuur, sport en ontwikkeling, voor zover deze niet uit het reguliere budget (kunnen) worden betaald. De verzoeken en ideeën komen volgens de Dalton principes van de leerlingen en leerkrachten zelf.

De stichting wordt gedragen door het onderwijsteam en ouders die de school en haar leerlingen een warm hart toedragen. Het gaat daarbij niet direct om grote bedragen: het meeste is immers al mogelijk zonder (veel) geld. De taak van het stichtingsbestuur is om fondsen te werven en beheren. Daarbij doen wij als stichtingsbestuur ook een beroep op u. 

Vrienden van 50
Om deze nieuwe, leuke en leerzame sport-, kunst- of cultuurprojecten op school te kunnen sponsoren is de Vriendenclub van 50 opgericht. U wordt lid van de Vriendenclub van 50 door een jaarlijkse donatie van minimaal Euro 50,-. U kunt lid worden als ouder, maar ook als opa, oma of bedrijf. Als dank daarvoor wordt uw (bedrijfs)naam vermeld in onze nieuwsbrief en (indien gewenst) op het Vrienden van 50 bord in de hal van de school.

Acties zoals
Belangrijke activiteiten en zaken die mede gesponsord zijn door de Vrienden van 50 zijn o.a. nieuwe speeltoestellen en Natuurlijk Spelen op het schoolplein, een bezoek aan het Rijksmuseum, Robotica in de klas, het frietfeest en het schoolkamp voor groep 8 op de Wadden.

Steunen 
Wilt u ook lid worden van de Vrienden van 50 en deze extra activiteiten op de Jan Ligthart ondersteunen? Dan kunt u een bedrag overmaken naar de Stichting, rekeningnummer NL21RABO 010.61.11.566 t.n.v. SVJL Zutphen. 
Eenmaal per jaar is er een financiële verantwoording van de Stichting en wordt de keuze voor de gesponsorde doelen onderbouwd. 

Ideeën of vragen 
Indien u ideeën heeft om bepaalde activiteiten op de Jan Ligthartschool te ondersteunen, of indien u vragen heeft kunt u ons bereiken via email vriendenvandejanligthart@outlook.com. Meer informatie vindt u ook op de website janligthart-zutphen.nl.

Bestuur 
Voorzitter: Peter van der Sandt
Penningmeester: Jeroen Haank
Secretaris: Tessa Hoevers
Leden: Ellen Bisschops,  Sjoerd Wassink


Mijn kind

Klik hier om naar de groepenpagina van uw kind te gaan.

Actuele informatie