Daltonpeutergroep 

Uw kind direct aanmelden?

Open hier het online inschrijfformulier

Bij de Daltonpeutergroep bieden wij een veilige, stimulerende en uitdagende omgeving voor peuters van 2-4 jaar. Wij zien de peutergroep als een ideale voorbereiding op de basisschool.
Opvang voor peuters in het pedagogisch klimaat van een basisschool: dat is het uitgangspunt van de peutergroep Kleine Jan. Kleine Jan biedt een mix tussen de peuterspeelzaal en de kinderopvang. De Jan Ligthart geeft alle kinderen tussen de twee en vier jaar volop de kans om te spelen en te werken, te luisteren naar de juf en naar elkaar. Tijdens een ochtend vol activiteiten gaan de kinderen vrij spelen, samen eten en drinken en themagericht werken. Zo bereiden ze zich goed voor op het basisonderwijs.

Uniek in het concept van onze peutergroep is de samenwerking met onze kleuters en de doorgaande daltonleerlijnen. Peuters maken alvast kennis met het basisonderwijs en leren samen te werken met kleuters. De pedagogisch medewerkers en leerkrachten spelen een belangrijke rol om hierin één (veilig en warm) pedagogisch leerklimaat voor ieder kind te creëren. Bij de peuteropvang werken wij met de methode Uk & Puk. Deze sluit aan bij de methode Schatkist die gebruikt wordt in de kleutergroep.

Openingstijden

Maandag 8.30 - 12.30 uur 
Dinsdag 8.30 - 12.30 uur
Donderdag   8.30 - 12.30 uur
Vrijdag 8.30 - 12.30 uur

Wet kinderopvangtoeslag

De peuterspeelgroep en buitenschoolse opvang valt onder de Wet Kinderopvang, waardoor ouders hierop kinderopvangtoeslag kunnen ontvangen. Lees hierover meer op de website van de Belastingdienst of maak hier een proefberekening.

Tariefkaart: alle informatie op een rij

Download hier onze tariefkaart voor een compleet overzicht met contractvormen, tijden, ruilmogelijkheden, tarieven en voorbeeldberekeningen!
LRK Peuteropvang Jan Ligthart: 323731430

Overdracht van PSG naar school

Wanneer peuters doorstromen naar het onderwijs op het kindcentrum maken de ouders gebruik van een toestemmingsformulier voor het delen van kindgegevens. Na akkoord van beide ouders kan er een schriftelijke en mondelinge overdracht plaatsvinden, waarbij ouders vooraf krijgen in te zien welke documenten worden gedeeld.
Voor VE kinderen wordt dit formulier ook gebruikt om een ondersteuningsteam te organiseren waarbij samen met ouders wordt gekeken of het kindcentrum kan voldoen aan de ontwikkelingsbehoeften van hun kind. In dit ondersteuningsteam zijn de intern begeleider van het kindcentrum aanwezig, de onderwijscoach en/of orthopedagoog van het samenwerkingsverband IJssel/Berkel en de Sociaal werker van Perspectief.

Mijn kind

Klik hier om naar de groepenpagina van uw kind te gaan.

Actuele informatie