Samenwerking Smallsteps

De Jan Ligthart biedt naast onderwijs ook een peuterspeelgroep en buitenschoolse opvang, die worden uitgevoerd door smallsteps.nl

Visie van de school

De visie is gebaseerd op het Daltononderwijs. In deze visie gaat het over het ontwikkelen van het kind als persoon, te denken valt aan zelfregulatie, zelfverantwoordelijkheid, samenwerken, sociaal-emotionele ontwikkeling, initiatieven durven nemen, creatief zijn. De BSO en Peuterspeelgroep werken mee aan het doel van daltononderwijs: leren leven door te leven, leren werken door te werken en leren samenleven door samen te leven.

De pedagogisch medewerkers van BSO Jan Ligthart en Peutergroep volgen samen met het team de bijscholingen omtrent Daltononderwijs en -opvang om kinderen op een eenduidige wijze te benaderen. Hierdoor wordt de doorgaande lijn van school naar opvang gewaarborgd.

Vaste medewerkers

Wij hechten veel belang aan kwaliteit en volgens ons kan dat alleen met goede pedagogisch medewerkers. Op BSO Jan Ligthart en Peutergroep wordt gewerkt met ervaren vaste pedagogisch medewerkers. Zij zijn op zowel de voorschoolse opvang, de peuteropvang als de BSO werkzaam. Onze medewerkers hebben oog voor het kind. Dat ziet u terug in een goede balans tussen rust en activiteit en structuur en flexibiliteit.

Samenwerking met ouders

Wanneer een kind bij ons komt geven de ouders een stukje van de opvoeding uit handen. Het is van belang dat ouders goed geïnformeerd worden over de ontwikkelingen en de begeleiding van het kind in de groep. Andersom kan de groepsleiding niet zonder de informatie van ouders over essentiële gebeurtenissen rondom het kind. Een goede samenwerking en wederzijds vertrouwen draagt bij aan een gevoel van veiligheid van het kind. Wij hebben samenwerking met ouders dan ook hoog in het vaandel staan.

Mijn kind

Klik hier om naar de groepenpagina van uw kind te gaan.

Actuele informatie
KalenderNieuwsbrieven