Buitenschoolse opvang (BSO) in Jan Ligthart

Uw kind direct aanmelden?

Open hier het online inschrijfformulier

Onze BSO wordt georganiseerd door Stichting Archipel Kinderopvang, onderdeel van onze bovenschoolse Stichting Archipel. Onze kinderopvangstichting is een organisatie die alleen kinderopvang aanbiedt in de scholen en kindcentra van Archipel en heeft geen winstoogmerk. Archipel Kinderopvang hanteert een flexibel ruilbeleid en biedt verschillende contractmogelijkheden. 

De BSO van de Jan Ligthart biedt kinderen in een vertrouwde omgeving een veilige, gezellige en uitdagende plek waar zij lekker kunnen ontspannen. De tijd die zij doorbrengen op de BSO is voor hen vrije tijd. Zij bepalen dan ook zelf of en aan welke activiteiten zij wensen deel te nemen. Er worden activiteiten aangeboden, maar kinderen hebben ook de mogelijkheid om zich rustig terug te trekken in één van de ruimtes.
LRK BSO/VSO Jan Ligthart : 229784070

Praktische informatie

Download hier de complete tariefkaartvan de nieuwe BSO van de Jan Ligthart, met alle (onderstaande) praktische informatie, alle tarieven en handige rekenvoorbeelden.

De buitenschoolse opvang is voor kinderen van 4 tot 13 jaar en is geopend op werkdagen in het jaar (52 weken). Een uitzondering hierop zijn feestdagen en studiedagen. De BSO is onderdeel van Dalton Kindcentrum Jan Ligthart en hanteert dezelfde school- en vakantieweken die vallen onder basisonderwijs ‘midden’ Nederland.

Openingstijden BSO

De buitenschoolse opvang van de Jan Ligthart is op schooldagen op maandag, dinsdag en donderdag geopend van 7.30 uur tot 18.00 uur. Hierin maken we onderscheid tussen voorschoolse opvang (VSO) en buitenschoolse opvang (BSO). Wij hebben één eindtijd binnen de BSO namelijk 18.00 uur. U mag uw kind uiteraard eerder ophalen. Voor de BSO tijdens vakanties sluiten we aan bij de BSO van Kindcentrum De Plotter. De BSO is hier in de vakanties geopend vanaf 8.00 uur waarbij u kunt kiezen tussen twee verschillende eindtijden, namelijk 17.30 uur of 18.30 uur. De verschillende mogelijkheden, voor het aantal gewenste weken (zie: contractvormen) en de gewenste eindtijd, zijn verdeeld in verschillende producten waarmee we starten op 9 mei 2022. Als uit evaluaties blijkt dat er aanpassingen nodig zijn, zullen we dit doen. 

  • VSO ma, di, do, vrij: 07.30 – 08.30 uur
  • BSO ma, di, do: 14.30 uur – 18.00uur
  • BSO vakantie hele dag: 08.00 – 17.30 uur/ 18.30 uur

Contractvormen

U kunt kiezen voor een 40 of een 52 - wekencontract. Indien u voor 40 weken kiest dan maakt u gebruik van buitenschoolse opvang in de schoolweken. Met een 52- wekencontract neemt u alle schoolweken inclusief vakantieweken af. Uiteraard is het mogelijk om, indien u een 40 wekencontract heeft, daarnaast extra vakantiedagen af te nemen, mits de groepsgrootte het toelaat. Hiervoor brengen wij het incidentele opvang-tarief in rekening. De studiedagen kunt u eventueel op een later tijdstip inhalen, indien de groepsgrootte dit toelaat en in overleg met de pedagogisch medewerker. Dit is onderdeel van het ruilbeleid. 

Inschrijven

U kunt uw kind voor onze BSO hier online inschrijven. Als het inschrijfformulier is ontvangen door Archipel Kinderopvang, ontvangt u een bevestiging en is uw inschrijving definitief. Schrijft u zich in vóór 1 juni, dan wordt er geen inschrijfgeld in rekening gebracht. Schrijft u zich ná 1 juni in, dan betaalt u wel inschrijfgeld zoals in de tariefkaart vermeld staat.

KOVnet 

Als uw inschrijving definitief is, ontvangt u een inlogcode van KOVnet, onze digitale omgeving. Hier kunt u onder meer facturen inzien, contracten tekenen, informatie van uw kind toevoegen, wijzigingen in opvang aanvragen en vakanties doorgeven. 

Ruilbeleid

De BSO heeft een flexibel ruilbeleid. Via KOVnet kunt u eenvoudig wijzigingen aangeven, bijvoorbeeld als u een dagje toch wel of geen BSO nodig heeft. De mogelijkheden tot ruilen zijn afhankelijk van de groepsgrootte op dat moment. 

Wet kinderopvangtoeslag

De buitenschoolse opvang valt onder de Wet Kinderopvang, waardoor ouders hierop kinderopvangtoeslag kunnen ontvangen. Lees hierover meer op de website van de Belastingdienst of maak hier een proefberekening.


Mijn kind

Klik hier om naar de groepenpagina van uw kind te gaan.

Actuele informatie